FANDOM


Thông tin chung

Võ Lâm Truyền Kỳ là một game dạng MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) được Vinagame mua bản quyền từ trò Swordman Online của Kingsoft (Trung Quốc).

Ngày ra mắt

Ngày 11/06/2005, Vinagame mở 2 server đầu tiên là Thái Sơn và Hoa Sơn.

Chi phí

Miễn phí từ ngày ra mắt đến ngày 01/09/2005.

Sau đấy Võ Lâm Truyền Kỳ tiến hành thu phí. Mức phí: - 20.000VND = 7 ngày hay 25 giờ - 60.000VND = 30 ngày hay 60 giờ

Ngoài ra có thể dùng Kim Nguyên Bảo (một loại vật dụng trong game) để quy đổi thành thời gian chơi.

1 KNB = 7 ngày hay 25 giờ.

Các phiên bản

1. Công Thành Chiến: ra mắt ngày 11/06/2005

2. Sơn Hà Xã Tắc

3. Tình Nghĩa Giang Hồ

4. Phong Hỏa Liên Thành

5. Hùng Bá Thiên Hạ.

Các máy chủ & cụm máy chủ

Võ Lâm Truyền Kỳ hiện có ... cụm máy chủ: - Cụm máy chủ TP HCM - Cụm máy chủ Hà Nội - Cụm máy chủ Đà Nẵng - Cụm máy chủ Thất Đại Thành Thị - Cụm máy chủ Thập Đại Môn Phái - Cụm máy chủ Hoàng Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ hiện có ... máy chủ (server): - Thái Sơn - Hoa Sơn ....

[cần giúp đỡ chỉnh sửa]